Hanna Marttilan Pro gradu -työn ohjaus

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Hanna Marttila, pro gradu -tutkielma, 2007: "Helsingin lammet - lähiympäristön vaikutusten näkyminen lammissa sekä lampien merkitys niiden lähiasukkaille". Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, limnologia, maaliskuu 2007.
Aikajakso2007
Tutkittava