Ida Mannisen kotitaloustieteen maisterintutkielman ”Varhaiskasvattajien kokemuksia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ruokailusta ja ruokakasvatuksesta” ohjaus 2019. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Niva, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2019
Tutkittava