Iida-Maria Niinikoski: Influence of obesity on treatment outcome of feline diabetes mellitus - litterature review

Kilpinen, S. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Litterature review: Influence of obesity on treatment outcome of feline diabetes mellitus
Aikajaksomaaliskuuta 2016toukokuuta 2019
TutkittavaIida-Maria Niinikoski
Tunnustuksen arvoKansallinen