Jäsenyys Lauri Cederbergin rahaston hoitokunnassa

Pönkä, V. (Osallistuja)

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muut

Kuvaus

Lau­ri Ce­der­ber­gin ra­has­to Perustuu Lauri Cederbergin tyttären Anita Cederbergin lahjoitukseen. Rahasto tukee yksityisoikeuden tutkimusta kauppaoikeuden alalla Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
Aikajaksomarraskuuta 2020 → …
Tunnustuksen arvoKansallinen