Jäsenyys opinnäytetyötoimikunnassa (Arvolausetoimikunnan jäsen)

Klippi, A. (Osallistuja)

  Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muut

  Kuvaus

  Jaana Sellman (2008) Vuorovaikutus ääniterapiassa. Keskustelunanalyyttinen tutkimus harjoittelun rakenteesta, terapeutin antamasta palautteesta ja oppimisesta”. Publications of the Department of Speech Sciences / University of Helsinki 54. Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen julkaisuja, 54.
  http://ethesis.helsinki.fi/.
  Supervisors: FT Minna Laakso ja KT Sanna Vehviläinen
  Vastaväittäjänä dosentti Fritjof Sahlström Uppsalan yliopistosta (tällä hetkellä toimipaikka Helsingin yliopisto).
  Kustos: professori Anu Klippi,
  Aikajakso26 syyskuuta 2008