`Jotta mekin tiedettäis´ Lasten tietoisuus globaaleista kysymyksistä

Tolonen, T. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Pro gradu -tutkielma, Anna Lunden, HY sosiaalitieteet
Aikajakso1 syyskuuta 20174 huhtikuuta 2019
Tutkittava
Tunnustuksen arvoPaikallinen