Kandidaatin tutkielman ohjaus, eläinlääketiede

Niku, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Kuinka metsäsammakko selviää jäätymisestä?
Aikajaksomaaliskuuta 2016 - lokakuuta 2016
TutkittavaIda-Maria Putila
Tutkimuksen ajankohta Helsingin yliopisto