Kandidaatin tutkielman ohjaus, eläinlääketiede

Niku, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Synnynnäisen megaesophaguksen geneettiset tekijät koiralla
Aikajaksolokakuuta 2016
Tutkittava