Kandidaatin tutkielman ohjaus, eläinlääketiede

Niku, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Koiran herpesviruksen aiheuttamat lisääntymisongelmat
Aikajaksotammikuuta 2017 - toukokuuta 2017
TutkittavaPetra Suurkari