Kasvatustieteen päivät 2020

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Kuvaus

Paperiesitys "Täydellisyyteen pyrkimistä ja huolta omista suorituksista? Lukiolaisten perfektionismi ja opiskeluhyvinvointi", Kasvatustieteen päivät 2020, Helsinki.

Abstrakti: Perfektionismia luonnehtii yhtäältä korkeiden tavoitteiden asettaminen ja pyrkimys erinomaisuuteen ja toisaalta huoli omista suorituksista ja tyytymättömyys omiin aikaansaannoksiin. Nämä perfektionismin ulottuvuudet – pyrkimykset ja huolet – painottuvat yksilöillä eri tavoin, ja niiden erilaisten painotusten (perfektionismiprofiilien) on havaittu olevan eri tavoin yhteydessä muun muassa hyvinvointiin. Koska on viitteitä siitä, että perfektionismi olisi yleistynyt nuorten keskuudessa ja että suomalaisnuorten kokema uupumus olisi lisääntynyt viime vuosina erityisesti lukioissa, on tärkeää selvittää tarkemmin perfektionismin roolia lukiolaisten opiskeluhyvinvoinnissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena olikin tarkastella 1) minkälaisia perfektionismiprofiileja voidaan tunnistaa lukiolaisilla (N = 434) ja 2) miten ne ennustavat opiskeluintoa ja -uupumusta. Henkilösuuntautunutta lähestymistapaa ja latenttia profiilianalyysia hyödyntämällä tunnistettiin neljä erilaista perfektionismiprofiilia: huolestuneet (suhteellisen matalat pyrkimykset ja paljon huolia; 37%), kunnianhimoiset (korkeat pyrkimykset ja vähän huolia; 28%), ei-perfektionistit (matalat pyrkimykset ja vähän huolia; 24%) ja perfektionistit (korkeat pyrkimykset ja paljon huolia; 12%). Sekä perfektionistit että kunnianhimoiset olivat innostuneita opiskelusta, mutta perfektionistit kokivat enemmän väsymystä ja riittämättömyyden tunteita opiskelijana, kun taas kunnianhimoisten opiskelu-uupumus oli vähäistä huolimatta heidän korkeasta tavoitetasostaan. Huolestuneet asennoituivat opintoihinsa kyynisemmin kuin muut opiskelijat ja kokivat yhtä paljon väsymystä ja riittämättömyyttä kuin perfektionistit. Tuloksemme osoittavat, että huoli omista suorituksista ja tyytymättömyys niihin linkittyy opiskelu-uupumukseen – silloinkin, kun huolet yhdistyvät sinänsä suotuisaan korkeiden tavoitteiden asettamiseen.
Aikajakso15 jouluk. 2020
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiHelsinki, SuomiNäytä kartalla
Tunnustuksen arvoKansallinen