Kasvatustieteen päivät 2020

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Kuvaus

Paperiesitys "Tavoiteorientaatioprofiilit ja suoriutuminen ohjelmoinnin verkkokurssilla", Kasvatustieteen päivät 2020, Helsinki.

Abstrakti: Henkilösuuntautunutta lähestymistapaa on hyödynnetty tavoiteorientaatioiden tutkimisessa jo paljon. Aiemmasta tutkimuksesta poiketen tässä tutkimuksessa käytettiin ryhmittelymuuttujina oppimisorientaation ohella suoritusorientaatiota jaettuna kahdeksi erilliseksi tavoitteeksi. Näiden suoritusorientaatiota heijastavien tavoitteiden päihittää toiset (normative goal) ja vaikuttaa pätevältä (appearance goal) on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan eri tavoin yhteydessä opintomenestykseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia tavoiteorientaatioprofiileja näiden ryhmittelymuuttujien avulla voidaan tunnistaa ja miten eri tavoin motivoituneet opiskelijat eroavat kurssisuoriutumisessa.

Tutkimukseen osallistui 2059 opiskelijaa avoimelta Ohjelmoinnin perusteet -verkkokurssilta. Opiskelijoiden taustatietoja ja tavoiteorientaatioita selvitettiin kyselyllä kurssin alkupuolella. Kurssisuoriutumista mitattiin automaattisesti arvioiduilla viikoittaisilla tehtävillä ja loppukokeella. Tavoiteorientaatiomittarin rakennetta tarkasteltiin konfirmatorisella faktorianalyysilla (CFA) ja opiskelijat luokiteltiin ryhmiin tavoiteorientaatioidensa perusteella TwoStep-klusterianalyysia käyttäen. Profiilien eroja tarkasteltiin taustamuuttujien ja kurssisuoriutumisen suhteen konfiguraalisen frekvenssianalyysin ja varianssianalyysin (ANOVA) avulla.

Tavoiteorientaatioprofiileja tunnistettiin viisi: Oppimista ja toisten päihittämistä tavoittelevat (31%), Suoritusorientoituneet (19%), Korkeat tavoitteet (samanaikaisesti oppimista, toisten päihittämistä ja pätevältä vaikuttamista tavoittelevat, 18%), Matalat tavoitteet (18%) ja Oppimisorientoituneet (14%). Korkeat tavoitteet -ryhmän opiskelijat suoriutuivat kurssilla kahden muuttujan osalta hieman paremmin kuin Matalat tavoitteet -ryhmän opiskelijat. Muiden profiilien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa suoriutumisessa.

Suoritusorientaation tutkiminen henkilösuuntautuneesti kahden erillisen tavoitteen kautta voi jatkossa auttaa ymmärtämään opiskelumotivaatiota entistä syvällisemmin. Aiemman tavoiteorientaatiotutkimuksen tapaan tulokset ilmentävät useamman tavoitteen ja suoriutumisen välistä positiivista yhteyttä, ja toisaalta vähäisen motivaation ja suoriutumisen välistä negatiivista yhteyttä. Tämänkaltaista tietoa opiskelijoista voidaan mahdollisesti hyödyntää uusia oppimisinterventioita ja kursseja suunniteltaessa. Jatkossa motivaatiota on kuitenkin syytä tutkia suoriutumisen ohella muidenkin opiskeluun liittyvien tekijöiden, kuten hyvinvoinnin ja opiskeluinnon valossa myös tietojenkäsittelytieteen verkko-opetuksen kontekstissa.
Aikajakso16 jouluk. 2020
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiHelsinki, SuomiNäytä kartalla
Tunnustuksen arvoKansallinen