Kemian non-formaalin oppimisympäristön relevanssi oppilaiden ja opettajien näkökulmista

Aksela, M. K. (Ohjaaja), Pernaa, J. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Tekijä: Pipsa Blomgren
Aikajakso2018
Tutkittava