Kemian oppimispelien vaikutukset oppimiseen ja oppimismotivaatioon: Tapaustutkimus 9. luokkalaisten kokemuksista

Aksela, M. K. (Ohjaaja), Pernaa, J. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Tekijä: Toni Silvennoinen
Aikajakso2018
Tutkittava