Kuinka tavoittaa tunne organisaatiossa ja kehittämistyössä? Emootiot huomioivan diskurssianalyyttisen analyysitavan askelmerkkejä

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Kuvaus

Esitykseni fokus on metodologisessa kehittelyssä ja esittelen emootiot huomioivan
diskurssianalyyttisen analyysitavan taustaoletuksia, käytäntöä ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksia ja haasteita. Tässä esityksessä tunteita tarkastellaan sosiaalisiin käytäntöihin ja hierarkioihin linkittyvinä ja limittyvinä sosiaalisen elämän elementteinä. Tunteet ovat läsnä organisaatioissa joka puolella, ne vaikuttavat ihmisten motivaatioon, poliittiseen käyttäytymiseen, päätöksentekoon ja johtamiskäytäntöihin, yhdistäen ja erottaen toimijoita ja
toimijaryhmiä, ja motivoiden tai estäen muutosta (mm. Ahmed, 2004; Fotaki, Kenny, & Vachhani, 2017; Zietsma, Toubiana, Voronov & Roberts, 2019).

Emootiot huomioiva diskurssianalyyttinen analyysitapa perustuu Margaret Wetherellin (2012) affektiivisen käytännön (’affective practice’) käsitteeseen, vieden ajattelua konkreettiseen analyysiin. Esityksessäni erittelen analyysin
ulottuvuuksia ja vaiheita. Analyysimenetelmän kehittelyssä olen hyödyntänyt tutkimusaineistoani yliopistokoulutuksen kehittämishankkeista. Näissä hankkeissa tunne monin tavoin nousi keskeiseksi elementiksi – suhteissa vaikuttavana, niissä rakentuvana ja tätä kautta sosiaalista todellisuutta monin tavoin muokkaavana voimana (vrt. Ahmed 2004), affektiivisen työn eri muotoina (Hochchild, 1979; Hardt, 1999) sekä affektiivisina käytäntöinä (Wetherell, 2012).
Aikajakso15 syysk. 2022
Tapahtuman otsikkoTyöelämän tutkimuspäivät
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiTampereNäytä kartalla