Lääkehoidon arviointiin liittyvien rakenteistettavien tietojen määrittely lääkehoidon kannalta keskeisiin tietojärjestelmiin Delphi-menetelmällä

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2021