Laura Walinin yleisen kirjallisuustieteen pro gradu -tutkielman ohjaus

Brax, K. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2019
Tutkittava