Lisensiaatin tutkielman ohjaus, Aakkula

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Otsikko: Alpakan lisääntyminen - kirjallisuuskatsaus ja kyselytutkimus
Aikajaksojouluk. 2017
TutkittavaJohanna Aakkula