Lisensiaattityön esitarkastaja

Weckström, J. (Esitarkastaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Paleolimnologisten ja –ekologisten menetelmien soveltaminen EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanoon: kymmenen luontaisesti rehevän järven tutkimus
Aikajakso2004
TutkittavaJohanna Räsänen
Tutkimuksen ajankohtaUniversity of Helsinki