Luennot

Maija Faehnle (Osallistuja)

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muu opetustyö

Kuvaus

15.4.2009 Kokemuksellinen tieto kaupunkiluontoa koskevassa suunnittelussa; kurssi Ajankohtaisia tutkimusteemoja maantieteessä, Helsingin yliopisto

8.10.2009 Monikulttuurinen kaupunkiluonto - osallistamisen näkökulmia; kurssi Taajamametsien hoito, Helsingin yliopisto

10.11.2009 Monikulttuurisuus kaupunkiluonnon suunnittelussa; Ympäristöpolitiikan tiistaiseminaari, Tampereen yliopisto

11.11.2009 Luontokokemukset ja monikulttuurisuus kaupunkiluonnon suunnittelussa; kurssi Luonnonsuojelu- ja ympäristöbiologian perusteet / Kaupunkiekologia, Helsingin yliopisto

1.10.2010 Monikulttuurinen kaupunkiluonto, kurssi Taajamametsien hoito, Helsingin yliopisto

24.11.2010 Luontokokemukset ja monikulttuurisuus kaupunkiluonnon suunnittelussa, kurssi Luonnonsuojelu- ja ympäristöbiologian perusteet / Kaupunkiekologia, Helsingin yliopisto

10.10.2011 Monikulttuurinen kaupunkiluonto, kurssi Taajama- ja virkistysalueiden metsien hoito, Helsingin yliopisto

16.11.2011 Luontokokemukset ja monikulttuurisuus kaupunkiluonnon suunnittelussa, kurssi Luonnonsuojelu- ja ympäristöbiologian perusteet / Kaupunkiekologia, Helsingin yliopisto


Aikajaksohuhtikuuta 2009marraskuuta 2011