MA Examiner - Development Studies

Minoia, P. (Vastaväittäjä)

    Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

    Kuvaus

    First examiner of two MA theses
    Aikajaksotoukokuuta 2017
    Tutkittava