MA thesis supervision: John Hills (ICE): Numbers, Names and Nations: A Study of British Media Coverage of the 2015 Migration Crisis

Korhonen, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2018
Tutkittava