MA thesis supervision: Natalia Shevchenko (ICE): Body Modifications as a Gender Related Cultural and Social Phenomenon

Korhonen, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2018
Tutkittava