MA thesis supervision: Roberta Estus (MES): Memories as Mirrors: German Women of the Holocaust in Early Twenty-First Century American Cinema

Korhonen, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2020
Tutkittava