MA thesis supervision: Tereza Pavlyshche (MES): Fashion Blogs. Constructing an Identity through Body and Politics

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2019