MA Thesis supervisor (Anna Rikama)

Gross, T. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Thesis successfully submitted in 2019
Joka kestää loppuun asti, pelastuu – Näkökulmia millennialismista Twelve Tribes –yhteisössä
Aikajakso20172019
Tutkittava
Tutkimuksen ajankohta Helsingin yliopisto