Maa- ja metsätalousministeriö, tutkimusneuvottelukunta (Ulkoinen yksikkö)

Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli kansallisessa/kansainvälisessä komiteassa, toimikunnassa tai hallituksessa

Kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimusneuvottelukunnan jäsen

Tutkimusneuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön tieteellisenä asiantuntijaelimenä tutkimuksen suunnittelussa, koordinoinnissa ja arvioinnissa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on auttaa ministeriötä tutkimuksen strategisessa suunnittelussa ja toteutuksessa hallinnon, elinkeinon ja kuluttajien tarpeita vastaavasti. Neuvottelukunta toimii ministeriön tukena myös kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön liittyvien linjausten valmistelussa, joita ovat mm. ERANET-ohjelmat ja muut EU:n yhteiset tutkimusaloitteet.

Pitkän aikavälin tutkimusstrategisen suunnittelun lisäksi yhteiskunnan eri aloja monipuolisesti tunteva neuvottelukunta tarkastelee vuosittain tutkimuksen painopistealueita ja esittää niihin tarvittaessa päivityksiä. Neuvottelukunta voi tehdä ministeriölle tutkimuskokonaisuuksia ja -ohjelmia koskevia aloitteita. Lisäksi neuvottelukunta tukee ministeriön sitomattomista tutkimusvaroista haettujen hanke-ehdotusten arviointiprosessia.
Body affiliation: jäsen
Aikajakso28 maalisk. 201130 kesäk. 2014
PidettyMaa- ja metsätalousministeriö, tutkimusneuvottelukunta, Suomi