Maisterin tutkielman ohjaus: Ikonen

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Juusi Ikonen: Pohjavesiriippuvaisten ekosysteemien tunnistaminen ja karakterisointi helikopterilla ja miehittämättömällä lentoalustalla suoritettavalla infra- ja ortokuvauksella (UAV-IR-ORTO)
Aikajaksohuhtikuuta 2016
Tutkittava
Tunnustuksen arvoKansallinen