Maisterin tutkielman ohjaus: Nygård

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Pintavesi-pohjavesi vuorovaikutus Vantaanjoen valuma-alueella
Aikajaksotoukokuuta 2010 - lokakuuta 2011
TutkittavaMaria Nygård
Tutkimuksen ajankohtaHelsingin yliopisto