Maisterin tutkielman ohjaus:Rankama

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Jenny Rankama:Assessment of river baseflow using aerial infrared survey

Aikajaksolokakuuta 2016
Tutkittava