Sami Lähteen ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisterintutkielman ”Kotisirkat ruokavaihtoehtona” ohjaus 2017–2019. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Niva, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso20172019
Tutkittava