Mari Kymäläinen: Protein-losing enteropatia koirilla - kirjallisuuskatsaus

Kilpinen, S. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajaksomaaliskuuta 2020 → …
Tutkittava
Tunnustuksen arvoKansallinen