Maria Tiensuun Pro gradu -työn ohjaus

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Maria Tiensuu, pro gradu -tutkielma, 2008: "Vantaan Kylmäojan ekologinen tila pohjaeläimistön perusteella arvioituna". Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, limnologia, toukokuu 2008.
Aikajakso2008
Tutkittava