Master's thesis co-supervisor (E-M Kyheröinen)

Kinnunen, H. (Opettaja)

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muut

Kuvaus

Kyheröinen, E.‐M. 2004: Lepakoiden (Chiroptera: Vespertilionidae)
elinympäristönvalinta ja saalistusaktiivisuus Etelä‐Hämeen
maisemamosaiikissa. – Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto, bio‐ ja
ympäristötieteiden laitos. 50 s.
Aikajakso2004 → …