Meeri Yläsen eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielman ohjaaja

Kivistö, R. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Tutkielman aiheena "Campylobacter spp. in Finnish small mammals".
Aikajaksokesäkuuta 2017 → …
Tutkittava