MFK-K304 Eriyttäminen kemian opetuksessa (5 op)

Pernaa, J. (Opettaja)

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muu opetustyö

Aikajaksosyyskuuta 2019joulukuuta 2019
PidettyOpettajankoulutus