Mirka Aution pro gradu -työn ohjaaja

Ojala, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Työ valmistunut toukokuussa 2015.

Title of thesis: Kasviplanktonin typpi- ja fosforirajoitteisuus boreaalisessa järviketjussa
Aikajakso2014 - 2015
TutkittavaMirka Autio
Tutkimuksen ajankohtaHelsingin yliopisto