Kuvaus

Perusopetuksen päättöarvosanoissa ilmenevät koulujen väliset erot ovat olleet tiedossa jo pitkään (esim. Ouakrim-Soivio, Kupiainen & Marjanen, 2017). Arviointi nostettiin osin tästä syystä vuosien 2014 ja 2015 opetussuunnitelmien perusteissa esiin aiempaa vahvemmin. Arviointia koskevan terminologian epätarkkuudet ja formatiivisen arvioinnin korostuminen summatiivisen arvioinnin rinnalla tai jopa sen kustannuksella näyttävät kuitenkin aiheuttaneen kentällä paremminkin epätietoisuuden kasvua kuin arvioinnin kokonaiskuvan selkiytymistä. Opetushallituksen vuonna 2018 käynnistämä opetussuunnitelmien arviointiohjeiden tarkentaminen onnistuu toivottavasti selkiyttämään tilannetta ja tarjoamaan opettajille aiempaa paremman tuen niin formatiiviseen kuin summatiiviseen arviointiinsa. Jälkimmäisessä on perusopetuksen kohdalla korostetusti kyse oppilaiden oikeusturvan takaamisesta tukemalla päättöarvioinnin yhdenvertaisuutta. Muutaman vuoden kuluttua voinemme Karvin oppimistulosarviointien yhteydessä arvioida, onko uusi useammalle arvosanalle kriteerit tarjoava arviointikehikko saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Lukiossa tilanne poikkeaa perusopetuksesta, tarjoaahan ylioppilastutkinto jo nyt lukion opettajille mahdollisuuden tarkentaa arviointiaan sen tulosten avulla. Vaikka tutkinnon laaja valinnaisuus rajoittaa oleellisella tavalla eri kokeissa saatujen arvosanojen vertailtavuutta (Kupiainen, Marjanen & Ouakrim-Soivio, 2018), tutkinnon kokeiden perustuminen lukiokursseihin (vrt. Bishopin CBEEESmalli, 1998) tarjoaa mahdollisuuden verrata opettajien antamien arvosanojen suhdetta opiskelijoiden ylioppilastutkinnon kokeissa saavuttamaan menestykseen. Kuten Kupiainen ym. (2019) ovat osoittaneet tämänkin tutkimuksen pohjana olevan aineiston avulla, ylioppilastutkinnon arvosanat (improbatur→laudatur) heijastavat kaikissa oppiaineissa varsin lineaarisesti opiskelijoiden kurssimenestystä ensimmäisestä kurssista alkaen. Näiden kahden välisessä yhteydessä voidaan kuitenkin nähdä selviä lukioiden välisiä eroja. Aineistomme 60 lukion kevään 2017 ylioppilaiden joukossa (vain yli 10 kirjoittajan lukiot) ylioppilastutkintoarvosanan ja kurssiarvosanojen välinen korrelaatio vaihteli koulutasolla äidinkielessä välillä 0,874–0,438, A-englannissa välillä 0,921–0,54, pitkässä matematiikassa välillä 0,961– 0,366 ja psykologiassa välillä 0,966–0,070. Pohdimme esityksessämme opettajien formatiivisen ja summatiivisen arviointiosaamisen arvioinnin mahdollisuutta ja sille käytettävissä olevia kriteerejä.
Aikajakso20 marraskuuta 2019
Tapahtuman otsikkoKasvatustieteen päivät 2019: Oppimisen maisemat muuntuvat - Entäpä sitten?
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiJoensuu, Suomi
Tunnustuksen arvoKansallinen