Miten opiskelijoiden historiallista ajattelua ja taitopohjaista historianoppimista voidaan arvioida?

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Kuvaus

Työpajan kohderyhmä:
· historiaa opettavat opettajat (kouluasteella ei ole merkitystä),
· historianopettajaksi ja luokanopettajaksi opiskelevat
Työpajan tavoitteena on:
· vahvistaa osallistujien arviointiosaamista,
· perehdyttää osallistujat historian tekstitaitotehtävien avulla historiallisen ajattelun ja taitopohjaisten tehtävien arviointiin,
· tehdä näkyväksi osallistujien arviointiajattelua sekä
· kerätä tutkimusaineistoa opettajien arviointiajattelusta.
Työpajan rakenne:
· Työpaja jakautuu kahteen osaan. Sen ensimmäinen osa (90 min.) sisältää esityksen, jossa avataan historian taitotavoitteita ja erityisesti historian tekstitaito ja sekä paneudutaan historian arviointiin (erityisesti taitojen arviointiin). Tauon (noin 15 mi n .) jälkeen alkaa pajan toinen osa (60min.), jossa osallistujille avataan muutaman arviointiharjoituksen avulla taitojen arviointia. Osallistujat pääsevät arvioimaan oppilaiden autenttisia tuotoksia annettujen ohjeiden ja mallivastausten avulla. Harjoitusten aikana osallistujat jakautuvat
(alakoulun, yläkoulun ja lukion ryhmiin). Pa ja päättyy loppukeskusteluun , jossa tehdään näkyväksi yhtäältä historian taitotavoitteita ja toisaalta niiden arviointia.
· Työpajan ensimmäinen osa sisältää alustuksen lisäksi keskustelua, toinen osa on puolestaan työtavoiltaan toiminnallinen.
Aikajakso7 kesäkuuta 2017
Tapahtuman otsikkoMeaning, Thinking and Learning in History
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiJyväskylä, Suomi
Tunnustuksen arvoKansallinen