M.Sc. thesis, cosupervision, Extemporaneously prepared medicinal products for children prepared by Finnish Pharmacies, Hanna Varakas

Juppo, A. (Sivuohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2016 - 2017
Tutkittava