MSc thesis evaluation

Niemistö, J. (Muu rooli (kuvaile kentässä "Roolin kuvaus ja lisätiedot"))

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Etelä-Saimaan vedenlaatutarkkailun neljä vuosikymmentä - Matemaattisen vedenlaatumallin käyttö velvoitetarkkailussa
Aikajakso29 toukokuuta 2017
Tutkittava