MSc thesis supervision

Niemistö, J. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Sekoitushapetuksen vaikutus sedimentoituvan aineksen määrään ja laatuun rehevässä järvessä
Aikajakso1 huhtikuuta 2016 - 30 syyskuuta 2017
Tutkittava