MSc thesis supervision, Effect of nitrogen deposition on methane fluxes in an omrotrophic bog

Juutinen, S. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2016
Tutkittava