Opettajan arviointiosaamisesta kohti koulun arviointikulttuurin kehittämistä

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Kuvaus

Arvioinnilla on keskeinen rooli opettajan työssä: arviolta jopa kolmannes
opettajan työajasta kuluu arvioinnin parissa. Tutkimusten mukaan arviointi ohjaa
opiskelua ja oppimista voimakkaasti, jopa siinä määrin, että mikäli haluaa muuttaa opiskelijoiden oppimista, tulee muuttaa arviointia.

Opettajan arviointiosaamisen (teachers’ assessment literacy) on todettu edistävän oppimista ja opetuksen kehittymistä. Opettajien arviointiosaamiseen kuuluu tietää ja hallita, mitä, miten ja miksi kulloinkin arvioidaan. Käytännössä kyse on paljolti siitä, että opettaja tietää ja ymmärtää arvioinnin erilaisia rooleja ja tehtäviä ja hän osaa valita kulloinkin tilanteeseen tai oppimisen eri osa-alueisiin parhaiten soveltuvia arviointimenetelmiä.

Eri tutkimusten valossa näyttää kuitenkin siltä, että eurooppalaiset opettajat eivät välttämättä tunne ajankohtaisia arviointitapoja, ja esimerkiksi suomalaiset kieltenopettajat käyttävät sangen perinteisiä arviointitapoja. Koska lukion opetussuunnitelman perusteet (2015) painottavat monipuolista ja erityisesti formatiivista arviointia, selvitimme tutkimuksessamme, millaisia arviointimenetelmiä suomalaisissa lukioissa
käytetään, miten opiskelijat ovat kokeneet opettajan arvioinnin ja miten he ovat
hyödyntäneet opettajan palautetta. Opiskelijat (N=1727) neljästä lukiosta
vastasivat sähköiseen kyselyyn. Vastaukset analysoitiin sekä laadullisesti käyttäen induktiivista sisällönanalyysia että määrällisesti muun muassa varianssianalyysin keinoin.

Tuloksemme osoittavat, että lukioissa käytetään perinteisiä
arviointitapoja, kuten kokeita, ja palautetta annetaan melko niukasti. Siitä
huolimatta osa opiskelijoista on sisäistänyt arvioinnin ja palautteen merkityksen
oman oppimisensa tukena erittäin syvällisesti, ja he osaavat arvioida omaa
osaamistansa yksityiskohtaisesti. Esityksessämme pohdimme, miten opettajien
arviointiosaamista voidaan edistää ja tukea, jotta opetussuunnitelman
perusteiden mukainen monipuolinen arviointi tulee osaksi suomalaisten
lukioiden käytäntöjä ja osaksi oppilaitosten arviointikulttuuria. Pohdimme myös,
pitäisikö opettajien arviointiosaamisen lisäksi puhua myös opiskelijoiden
arviointiosaamisesta (students’ assessment literacy), sillä arviointitaidot ovat
oppimaan oppimisen ja työelämän taitoja.
Aikajakso22 marraskuuta 2019
Tapahtuman otsikkoKasvatustieteen päivät 2019: Oppimisen maisemat muuntuvat - entäpä sitten?
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiJoensuu, Suomi
Tunnustuksen arvoKansallinen