Peatta Tervon pro gradu -työn ohjaus

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Peatta Tervo, pro gradu -tutkielma, 2016: PAH-YHDISTEIDEN PITOISUUSEROT KAUPUNKIEKOSYSTEEMIEN PUUSTOISILLA JA AVOIMILLA PAIKOILLA. Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos, ympäristöekologia.
Aikajakso2016
Tutkittava