Persoonallisuus- ja kehityspsykologian sivuainekokonaisuuteen kuuluva Kehityspsykologia II, Vuorovaikutus, kiintymys ja lapsen kehitys (5op, HY, Käyttäytymistieteiden tiedekunta/Psykologia, tuntiopetus).

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muu opetustyö

Kuvaus

Vuosittain toistuva kurssi, jossa tehtävänä opintojakson suunnittelu, luentojen (12 h) pitäminen ja oppimistehtävän suunnittelu ja arvioiminen. 2014-2015 välivuosi, jolloin kurssi järjestettiin toisella tavalla.
Aikajakso20052016