Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) biohajoaminen kaupunkien viheralueilla käytetyissä maa-aineksissa ja hajoamisen yhteys immuunipuolustusta edistävien bakteerien runsauteen

Sinkkonen, A. (Ohjaaja), Rantalainen, A. (Ohjaaja), Grönroos, K. M. M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Marja Roslund's M. Sc. thesis
Aikajakso2017
Tutkittava