Pre-examiner for Kaisa Ikkala's Master's thesis

Holmberg, C. I. (Esitarkastaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Prk-1 ja Prk-2 Pim-kinaasien ortologeina
Aikajaksomaaliskuuta 2014
TutkittavaKaisa Ikkala
Tutkimuksen ajankohtaUniversity of Turku