Pre-examiner of doctoral dissertation

Aktiviteetti: TutkimustyypitVäitöskirjan esitarkastaja

Kuvaus

Title of thesis: Effekten av explicit undervisning på inlärning av explicit och implicit kunskap om ordföljden i svenska
Aikajaksosyyskuuta 2019
TutkittavaAnne-Maj Åberg
Tutkimuksen ajankohtaÅbo universitet