Pre-examiner of MSc thesis by J.M. Tofayel Chowdhury

Westerlund-Wikström, B. (Esitarkastaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Analysis of cell adhesion activity and interaction between two subunits of a putative bacterial toxin
Aikajaksotoukokuuta 2018
Tutkittava
Tunnustuksen arvoKansallinen