Pro gradu-avhandling Irene Kvarnström, andra granskare. November 2020

Nordman, L. (Esitarkastaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajaksomarraskuuta 2020
Tutkittava